4444608

  E-Mail Listesi

  • Kampanyadan Haberdar Olun

  Kullanım Koşulları

  DİVERSO TURİZM SEYAHAT ACENTASI Web Sitesi'ni ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu site, internet kullanıcısının aşağıdaki koşulları kabul etmesi halinde kullanımına sunulmuştur. Web sitesini ziyaret ederek ve/ya üyesi olarak, web sitesinin kullanım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen veya web sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktasınız.

   

   

  Tanımlar

   

  DİVERSO TURİZM SEYAHAT ACENTASI: Mülkiyet durumu aşağıda belirtilmiş olan A Grubu Seyahat Acentesi

   

  DANIŞMANIM TURİZM KONGRE ORGANİZASYON REKLAM TİCARET LTD. ŞTİ. : A grubu seyahat acentesi işletme belgeli Diverso Turizm Seyahat Acentesi'nin sahibi statüsündeki tüzelkişi (Kısaca EXTREMETATİL olarak anılacaktır.)

   

  KULLANICI/ZİYARETÇİ: İş bu Web sitesini herhangi bir amaçla kullanan gerçek veya tüzel kişi

   

  WEB Sitesi: www.tatildanismanim.com adresinde internet ortamında kullanıma sunulan servis bütünü

   

   

  Sözleşmenin Konusu

   

  İş bu sözleşmenin konusu, kullanıcı / ziyaretçinin web sitesini kullanarak veya TATİL DANIŞMANIM tarafından sunulacak olan satış, servis, mali işlemler, bilgilendirme sistemi ve bilgilerin güncellenmesi hizmetlerinden elektronik ortamda faydalanmasına ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlenmektir.

   

   

  Web Sitesi İçeriği

   

  TATİL DANIŞMANIM web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak, web sitesindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir ve bu sebeple ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. TATİL DANIŞMANIM tarafından, Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu, tamlığı, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

   

  TATİL DANIŞMANIM web sitesi içeriğinde her türlü değişiklik ve yeniliği istediği anda yapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı www.tatildanismanim.com sitesi'ne ve sahibi TATİL DANIŞMANIM'a sorumluluk yüklenemez.

   

   

  Fikri Mülkiyet Hakları

   

  www.tatildanismanim.com Web Sitesi'nin sahibi TATİL DANIŞMANIM'dir. Bu sayfada bulunan bilgiler, resimler, markalar, slogan, makale, fotoğraf, doküman, işaret ve benzerleri ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlar, sayfadüzeni veişbu web sayfasının sunumu TATİL DANIŞMANIM'in mülkiyetindedir. TATİL DANIŞMANIM' den önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi biçimsel yapısı ve software-code'ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir yöntem kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür. Ancak bir nüshaya kadar izin verilmiş olan kişisel ve ticari amaçlı olmayan çoğaltmalarda, TATİL DANIŞMANIM'in marka veya telif hakkı sahibi olduğunun belirtilmesi zorunludur.

   

   

  Tarafların Hak Ve Yükümlülükleri

   

  www.tatildanismanim.com sitesine üye olan kullanıcı verdiği tüm bilgilerin doğruluğunu garanti eder. Kullanıcı kendisine ait bilgilerden ve yapılan tüm işlemlerden ve bu işlemlerden dolayı doğabilecek tüm sonuçlardan sorumludur. 18 yaşından küçüklerin veya hacir altında bulunanların,iş bu Web Sitesine, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından ve işlem yapmalarından TATİL DANIŞMANIM sorumlu tutulamaz.

   

  www.tatildanismanim.com her an güncellenen bir site olmasına karşın, site üzerindeki tesis/tur bilgileri, fiyatlar, ödeme koşulları ve kampanyalar temsilidir. Tipografik ya da geç güncellemelerden kaynaklanan eksik ya da hatalardan TATİL DANIŞMANIM sorumlu tutulamaz. Yapılan rezervasyonlarda her ürün ve ürün sağlayıcının kendi koşulları geçerlidir. Kullanıcı, bu ürünlerden herhangi birine rezervasyon yaptırmak isterse, rezervasyon yaptırdığı ürünün ait olduğu ürün sağlayıcının rezervasyon anındaki koşullarını kabul etmiş sayılır.

   

  Türk Telekom hatları, uydu bağlantıları, internet servis sağlayıcılar gibi internette işlem yapmayı sağlayan hatlarda, bağlantılarda ve sair teknolojilerde veya diğer iletişim sistemlerinin ya da taşıma ve ulaştırma araçlarının kullanılmasında veya bunlarla yapılan iletişim ve taşıma sırasında meydana gelecek olan kaybolma, gecikme, silinme, hata, yanlış anlama veya mükerrer bildirimlerden TATİL DANIŞMANIM hiçbir şekilde sorumlu değildir

   

  TATİL DANIŞMANIM, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile TATİL DANIŞMANIM kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talebe karşı sorumluluk kabul etmeyeceğini beyan etmiştir.

   

  TATİL DANIŞMANIM yapacağı her türlü bildirim için öncelikle kullanıcı/ziyaretçinin bildirdiği e-posta, telefon numarası vb. iletişim adreslerini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması kullanıcı/ziyaretçinin sorumluluğundadır.

   

  İnternet aracılığıyla TATİL DANIŞMANIM'e iletilen her tür bilginin (her tür yorum, öneri, fikir, grafik, vb dahil), kullanıcı/ziyaretçiye veya herhangi bir üçüncü kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, sınırsız kullanım hakkı TATİL DANIŞMANIM mülkiyetine geçecektir.

   

  www.tatildanismanim.com web sitesinde; kullanıcı/ziyaretçi tarafından internet üzerinden doldurularak gönderilen formlar, chat ve öneri-şikayet sayfalarındaki gönderilerin, tehdit, tahrik, rahatsız edici, ahlaka ve kanuna aykırı içerikte olmasından ve başkalarının kanuni ve kişisel haklarına zarar vermelerinin sonuçlarından kullanıcı/ziyaretçi sorumlu olacaktır. Kullanıcı/ziyaretçilerin bu sayfaları kullanarak bir ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapma ve benzeri ticari davranışlarda bulunma hakları yoktur.

   

   

  Web Sitesinde Değişiklik Yapma Hakkı

   

  TATİL DANIŞMANIM işbu web sitesi ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı www.tatildanismanim.com sitesi ve sahibi TATİL DANIŞMANIM'e sorumluluk yüklenemez

   

  Üçüncü Parti Sitelere Verilen Bağlantılar (Linkler)

   

  www.tatildanismanim.com Web sitesi üzerinden direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. TATİL DANIŞMANIM link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı TATİL DANIŞMANIM dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı TATİL DANIŞMANIM'den bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları kapsamında gerçekleşir, TATİL DANIŞMANIM bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. TATİL DANIŞMANIM link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

   

   

  Gizlilik

   

  TATİL DANIŞMANIM, kullanıcı/ziyaretçi tarafından sunulan kişisel verileri (isim, elektronik posta adresi, iş ve ev adresi, telefon numarası, v.b.) hukuki ilişkisi bulunan firmalar dışındaki üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz veya hiç bir şekilde kullandırtmaz.

   

   

  TATİL DANIŞMANIM, bu bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır:

   

  - Yayınlar/yazışmalar göndermek.

   

  - Elektronik posta ile basın bültenleri veya reklam amaçlı bildirimler göndermek.

   

  - Güncel fiyat ve ürün bilgisi göndermek.

   

  - Sektörel uygulama ve yeniliklerden haberdar etmek.-ıstatistiksel bilgi olarak (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, v.b.), web sitesini iyileştirmek ve genel olarak tüketicileri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak.

   

  TATİL DANIŞMANIM web sitesindeki bağlantılar aracılığıyla kullanılan diğer sitelerin, TATİL DANIŞMANIM Gizlilik ılkeleri'ne uyacağını garanti etmez;

   

   

  Diğer Hükümler

   

  İşbu siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde Ankara Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. TATİL DANIŞMANIM'in kullanıcı/ziyaretçinin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır. Uyuşmazlık halinde TATİL DANIŞMANIM kayıtları esas alınacaktır.